زبان

موقیعت های نمایندگی و ای تی ام

نمایندگی ATM
 

نرخ تبادله اسعار

CurrencyBuyingSelling
USD57.9058.31
EURO71.4572.01
GBP89.6290.22
EUR Vs USD1.23171.2385
*Rates are subject to change

بانکداری ذریعه انترنت

نوی کابل بانک برای مشتریان محترم خود سهولت خدمات بانکداری ذریعه انترنت را عرضه می نماید.
مشتریان محترم می توانند با خدمات بانکداری ذریعه انترنت داد وستد بانکی خویش را به راحتی از منزل و یا دفتر کار خود اجرا نمایند. با استفاده از وسیله شناسائی و رمز آن ID and Password)) ، مشتریان محترم می توانند ذریعه انترنت به حسابات بانکی خویش بطور 24 ساعته در جریان هفت روز هفته به راحتی دسترسی داشته باشند و معاملات بانکی خویش را اجرا نمایند. شما می توانید به حساباتیکه در نوی کابل بانک موجود است ذریعه انترنت پول ارسال نمائید و نیز می توانید به حسابات تان درنوی کابل بانک بطور 24 ساعته درجریان 7 روز هفته ازسراسر جهان دسترسی داشته باشد.

Facebook

Copyright ©2006-2013 New Kabul Bank (NKB) Kabul, Afghanisan
All rights reserved